Digital Business – Vecka 4 | Google Analytics

Hem  /  Blogg & Nyheter  /  Digital Business – Vecka 4 | Google Analytics

Digital Business – Delmoment Google Analytics

Fjärde veckan i kursen Digital Business som High End Media håller på Borås Yrkeshögskola är nu avslutad. Den här veckan har vi i huvudsak fokuserat på Google Analytics. Digital Business Developer är en tvåårig utbildning på yrkeshögskolenivå som bedrivs i samarbete med företagen i föreningen e-handelsstaden Borås. För oss på High End Media har dessa veckor såhär långt varit väldigt inspirerande då det även ger en hel del input när man får vara med och utbilda framtidens digitala affärsutvecklare och marknadskommunikatörer.

Analys som verktyg vid planering och uppföljning

Webbanalys gör dina argument mer slagkraftiga.

Argument som bygger på analys av data får oftast ett bättre genomslag. https://marketoonist.com/

Vi har rent teoretiskt gått igenom vikten av att arbeta med analys. Att man utifrån affärsplanen tar fram tydliga och mätbara mål som man sedan löpande följer upp. Detta bidrar också till att ett företags hemsida kan ses som en betydligt viktigare resurs för verksamheten än vad som annars hade varit fallet.

En av de stora fördelarna med digital marknadsföring är just det att i princip allt går att mäta och följa upp. Google Analytics är det analysverktyg som är i särklass vanligast på marknaden och därför ser vi det som en självklarhet att vi utgått från just detta verktyg i undervisningen.

Google Analytics – så funkar det

Vi har under veckan, såväl teoretiskt som praktiskt, gått igenom hur Google Analytics fungerar. Klassen har fått lära sig vilka typer av data man kan få fram och även hur man ställer in filter och olika typer av mål. Genom lite praktiska övningar har de också fått känna på Google Analytics själva och hur man hittar rätt data i olika rapporter.

Google Analytics-avsnittet kommer att avslutas på tisdag. Då vi ska titta närmare på e-handelsrapporter, attribution och hur man kan skapa egna segment.

Övning i digital marknadsföring

Klassen har under veckan också fått en uppgift som skall lösas i form av grupparbete. Utifrån vad vi gått igenom under kursens gång, skall de skapa en minivariant av en digital marknadsplan för en e-handel. Det handlar om en befintlig e-handel som skall analysera utifrån olika aspekter. Därefter hoppas vi att de hittar många bra marknadsföringsåtgärder som skulle kunna få e-handeln att leverera ett bättre resultat. Redovisning av grupparbetet kommer att ske den 14 februari.

Kurser i Google Analytics

Kursmaterialet som vi tagit fram specifikt för kursen Digital Business, kommer sedan även kunna anpassas för att ge bra kurser i Google Analytics även inom näringslivet. Om behovet finns inom er organisation, tveka inte, kontakta oss för mer info!