Digital Business – Vecka 5 | Inköpsperspektivet

Hem  /  Blogg & Nyheter  /  Digital Business – Vecka 5 | Inköpsperspektivet

Digital Business – Nu knyter vi ihop säcken!

Kursen Digital Business, som High End Media håller på Borås Yrkeshögskola, börjar närma sig sitt slut. Det märks, inte minst på att det finns en tilltagande tentaångest i klassen. Jag tycker mig också se att de börjar få en klarare bild av sambanden mellan de olika delarna som vi gått igenom, något som givetvis är positivt. Den här veckan har vi avslutat avsnittet om Google Analytics och vi har även börjat repetera de tunga avsnitten om sökmotoroptimering och Google AdWords. Vi har också haft besök i klassrummet för att få med perspektivet av hur ett företag kan arbeta med digital marknadsföring.

Digital Business Developer är en tvåårig utbildning på yrkeshögskolenivå som bedrivs i samarbete med företagen i föreningen e-handelsstaden Borås.

Hur arbetar olika företag med digital marknadsföring?

Förutom att vi i tisdags hade en ordentlig genomgång av hur och vad man kan mäta och följa upp i Google Analytics, så har vi i veckan som sagt pratat om inköpsperspektivet. Eller man kanske snarare skall säga att vi diskuterat vilka olika faktorer som påverkar hur företag arbetar med digital marknadsföring. Här kan det handla om ett företags ålder, storlek, budget, hur internetintensiva de är och givetvis även vilken kunskap de har om olika kanaler. Vi diskuterade också vikten av att vara en kunnig inköpare då utbudet är stort, både vad gäller digitala marknadsföringskanaler och företag som erbjuder dessa.

Gissningsvis kommer många av de som går utbildningen Digital Business Developer, framöver arbeta i olika företag som inköpare av digitala medier. Därför kändes det väldigt viktigt att få med även det här perspektivet i kursen.

Hobbex och digitala marknadsstrategier

Peter Olsson, e-handelsansvarig på Hobbex

Peter Olsson, E-handelsansvarig på Hobbex, berättar om hur de arbetar med digital marknadsföring.

Det var därför också extra kul att ha Peter Olsson, E-handelsansvarig på Hobbex, på besök i klassrummet då han kunde ge just detta perspektiv. Hobbex som bolag är givetvis intressant eftersom det är ett drygt 50 år gammalt företag med rötter i postorderbranschen. Hobbexkatalogen är det många som minns och gärna får något lätt religiöst i blicken när den nämns. Numer är det alltså i huvudsak hemsidan och närmare 20 butiker runtom i landet som driver deras affärer.

Peter Olsson betonade hur viktig Google är för deras affärer på internet. Att positionera sig rätt där är enormt viktigt för dem då deras kundgrupp i stor utsträckning använder Google. I övrigt framhöll han svårigheterna med att veta på förhand vad olika kanaler kan ge, men betonade också vikten av att bygga varumärket. Han tyckte också att det kan vara svårt att hitta samarbetspartners som verkligen kan det de säger sig kunna.

Han berättade också om hur de, allteftersom företaget vuxit och ökat fokus på det digitala, bytt strategi för hur de arbetar med digital marknadsföring. Från att till en början ha gjort det mesta själva, via ha arbetat med konsulter och olika digitala marknadsföringsexperter, nu har vuxit sig så stora att de har anställt folk så att de kan göra betydligt mer inhouse igen. Vidare återkom han ständigt till tidsbristen, att man aldrig hinner göra alla de åtgärder och kampanjer som man vill. Det handlar ständigt om att prioritera och se vad som kan ge bäst effekt på kort såväl som på lång sikt.

Kurser i digital marknadsföring

Kursmaterialet som vi tagit fram specifikt för kursen Digital Business, kommer sedan även kunna anpassas för att ge bra kurser i digital marknadsföring även inom näringslivet. Om behovet finns inom er organisation, tveka inte, kontakta oss för mer info!