Rapporter, trender, strategier – E-barometern 2016 ger svar

Hem  /  Blogg & Nyheter  /  Rapporter, trender, strategier – E-barometern 2016 ger svar

Statistik och trendspaning

Idag presenterades årsrapporten av E-barometern för 2016 där statistiken för året som gått i e-handelsvärlden finns att läsa. Rapporten syftar till att belysa aktuella ämnen inom detaljhandeln och ge kunskap om hur både detaljhandelsföretagen arbetar och hur konsumentbeteendet förändras.

Det man kan konstatera från rapporten är att näthandeln konstant fortsätter att öka från år till år och under 2016 har den ökat mer än någonsin jämfört med året innan. Konsumtionen ökade från 50,1 miljarder till hela 57,9 miljarder och då är ändå konsumtionen från utländska sajter ej medräknade i e-barometerns siffror. Prognosen (som oftast brukar falla väl ut) för 2017 visar dessutom på en än större omsättningsökning, nästan 10 miljarder kronor eller 67,7 miljarder. Den siffran kommer estimerat att stå för ca 8,8% av den totala detaljhandeln, vilket är i så fall är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2016 då e-handelns andel var 7,7% av den totala omsättningen.

Utmaningen för att den massiva ökningen på nästan 10 miljarder ska infrias är för handlarna att se till så att köpupplevelsen på nätet motsvarar eller överträffar konsumenternas förväntningar. Vi som konsumenter vill att handeln ska ske så bekvämt, sömlöst och smidigt som möjligt. För det krävs en väl fungerande hemsida som tar väl hand om kunden och erbjuder enkla, smidiga och snabba lösningar både vad gäller beställning, köp och leverans. Konsumenterna vill i större utsträckning själva styra över när och var och hur paketet ska levereras.

Just vad gäller hastigheten på leveranser så står svenska e-handlare dessutom inför en högre konkurrens nu än de någonsin gjort. Vart tredje paket som skickades från utlandet nådde mottagaren på mellan tre och fem dagar vilket många kunder upplever att det tar för svenska paket också.

Marknadsföring – allt viktigare med ökad konkurrens

En annan utmaning som de svenska handlarna står inför är, förutom prissättningen gentemot andra handlare både nationellt och internationellt, den ökade konkurrensen vad gäller marknadsföringen. Vart ska man marknadsföra sig? när ska man marknadsföra sig? hur ska man marknadsföra sig? och hur mycket ska placeras i de olika kanalerna för att nå så hög avkastning som möjligt? Frågor som blir än viktigare när nya aktörer kommer till och konkurrensen intensifieras, främst från utlandet. Det finns ju ingen som vill ”elda för kråkorna”.

PostNord genomförde i oktober 2016 en neuro marketing studie (Behind the mind, PostNord-rapport 2016) för att se hur konsumenter tar emot budskap från fysisk och digital kommunikation. Testet samlade in och summerade neurovetenskaplig data från 200 personer som fått titta på en mix av adresserad och oadresserad direktreklam och reklam i olika digitala kanaler, banners, digitala folders och e-post. Kampanjerna kom främst från kända svenska och danska företag, som IKEA och SuperBrugsen. Resultaten från studien, som är unik i Sverige, visar att styrkan ligger i kombinationen mellan fysisk kommunikation och digital kommunikation och att största effekten hos konsumenterna får man om man börjar fysiskt och sedan går digitalt. Denna undersökning går lite emot tidigare undersökningar som visat på att över 75% av köpen föranleds av en digital sökning.

Frågar man konsumenterna vad de tror är bästa sättet att nå fram med webbplatsernas budskap så svarar sex av tio att det är via mail. Endast en av tio anser att SMS är en fungerande strategi, trots att SMS upplevs som ett betydligt mer intimt kommunikationssätt än mail.  Enligt e-barometerns undersökning så tar svenska konsumenter gärna emot erbjudanden, men tar bara del av sådant som ligger inom deras egen intressesfär. Det har till följd att de främsta informationskällorna inför ett köp är de som konsumenterna själva har kontroll över och litar på. Helst konsulterar konsumenterna butikernas eller de enskilda tillverkarnas hemsidor, men inte långt efter kommer Google som är den klart största sökmotorn. En annan trend som ökar är att kunderna mer litar till kundrecensioner inför köp än tidigare.

 

Ställer man samma fråga till e-handelsföretagen så anser de att sökordsoptimering och sökordsannonsering är två av de tre viktigaste kanalerna för deras marknadsföring (87% tillsammans). Tittar man på alla våra kunders statistik i Analytics och andra mätverktyg samt adderar alla års erfarenhet också, så bekräftas regeln om att Googles tjänster och i synnerlighet sökmotoroptimering (SEO) eller sökordsoptimering är den aktivitet som är den mest kostnadseffektiva insatsen eller kanalen att synas på online. Det är den organiska trafiken som ger klart bäst ROI (avkastning på investerad krona) och konverteringar om man ser det på ett lite längre perspektiv. För mer direkt och omgående marknadsföring så är Googleannonsering, Sociala medier men allra främst nyhetsbrev aktiviteter som ger mest nytta för pengarna enligt e-handelsföretagen själva, vilket vi också kan se i vår statistik. Dock så är strategin och frekvensen av insatserna en väldigt viktig aspekt för att lyckas. Nyhetsbreven bör t.ex. inte skickas ut för ofta eller för sällan vilket beror på och styrs av i vilken bransch man är aktiv inom och vilka produkter eller tjänster man erbjuder. Däremot kan en aktiv Facebook-, Youtube- eller Googlekampanj med uppsamlande dynamisk remarketing ligga synlig mer frekvent med riktade budskap, erbjudanden och relevant innehåll.

Sociala medier – bra kanaler och närhet till kund

När det gäller att få en personlig relation med kunderna så går det inte att komma ifrån att Facebook, Instagram och Twitter är närmast oöverträffande även om konsumenterna helst vill ha kontakten med e-handelsföretagen via hemsidan. De sociala medierna används idag, förutom att nå ut med nyheter, mer och mer av handlarna som kundservice med att informera besökarna och hantera missnöjda kunder. De sociala medierna leder också till många spontanköp via mobilen. Smarta inbäddade köpknappar som tar besökaren direkt till en mobilanpassade hemsidan och varukorgen gör att steget från att sett erbjudandet till köp blir väldigt kort om det görs på rätt sätt.

När man låter e-handlarna få svara med fler svarsalternativ så får man en annan vy av vilka kanaler företagen använder i sin marknadsföring. Här springer Facebook upp som först vilket inte är så konstigt eftersom de flesta företagen har förstått vikten av att vara nära kunden. Dock så behöver det sättas i relation till att endast 6 procent av nätkonsumenterna tycker att sociala medier är den kanal som fungerar bäst när webbutiker vill få uppmärksamhet enligt e-barometerns rapport.

Enligt Carin Blom (detaljhandelsanalytiker på PostNord Sveige) så kommer gränserna för vad som är ett e-handelsköp och ett köp i en fysisk butik på sikt att suddas ut. Detta kommer ske i takt med att allt fler köp föranleds av digitala inslag, att digitala och tekniska lösningar blir fler i butik samt att vi konsumenter rör oss alltmer obehindrat mellan de olika försäljningskanalerna. Men också i takt med att allt fler företag integrerar sina försäljningskanaler, att dessa snarare samspelar än konkurrerar och att de försöker möta de förändrade köpbeteendena och kundresorna.

 

Källa: E-barometern – årsrapport 2016, ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research