SVENSKARNA OCH INTERNET 2017

Svenskarna och internet
Varje år släpper organisationen Internetstiftelsen i Sverige, IIS en rapport om svenskarnas beteenden kring internet (Svenskarna och Internet). I rapporten sammanställs bland annat hur ofta svenskarna använder internet, var svenskarna söker information på internet, samt hur och på vilken typ av enhet (smartphone, surfplatta eller dator) svenskarna använder internet. Rapporten ger en god insyn i vad som bör vara centrala delar i ett företags onlinenärvaro, för att maximera kunders belåtenhet, och därmed göra fler affärer.

Mobilen allt viktigare

Den typ av mobiltelefon som är populärast bland svenskarna är Iphone, vilket nästan hälften av befolkningen äger. Android som är den näst populäraste typ av mobiltelefon ägs av 39 procent av svenskarna. Användandet av smarta mobiler hos svenskarna fortsätter att öka även i år, 85 procent av svenskarna äger nu en smartphone. Ägandet av smartphones har sedan 2011 (när IIS först började rapportera om ägandet av smarta mobiler) ökat konstant, 2011 hade endast lite över en fjärdedel av svenskarna en smartphone.

Med ökningen av smartphones har också användandet av mobilnäten ökat, 71 procent av svenskarna svarade att de den senaste månaden har kopplat upp sig på mobilnätet från deras mobiloperatör. Användandet av mobilnäten har för många åldersgrupper konkurrerat ut datorn som den typ av enhet som svenskarna använder internet mest på dagligen. Den åldersgrupp där internet i mobilen är som störst är åldrarna 16-25, där 97 procent använder internet i mobilen dagligen. Användandet av internet i mobilen dagligen är även stor bland andra åldersgrupper, över 90 procent av svenskarna i åldrarna 12-15, 26-35, 36-45 använder internet i mobilen dagligen.

Att mobilanpassa webbsidor så att smartphones enkelt kan visa och ladda innehållet är i och med IIS rapporten något som ska vara högst upp på prioriteringslistan för företag som vill nå ut till kunder som kommer från denna typ av enhet. Då ökningen av användandet av smartphones fortfarande är stadig, kan vi räkna med att allt fler internetanvändare kommer att förvänta sig en mobilanpassad webbplats. En webbplats med dåligt anpassade sidor riskerar således att få ett minskat kundantal och ranking på Googles sökmotor.

 


Hur svenskarna söker information på internet

I IIS rapport gavs frågor om hur svenskarna söker information på internet och vilka de främsta informationskällorna var.

Hur ofta en informationskälla nämndes:

  • Google – 57 procent
  • Wikipedia – 31 procent
  • Facebook – 10 procent
  • Tidningar (ej namngivna, kvälls-, morgon-, dags-) – 10 procent
  • Aftonbladet – 7 procent

Google var den mest nämnda informationskällan och det är inte förvånande, varje dag görs miljardtals sökningar världen över på sökmotorn. Det är därför viktigt att innehållet på webbplatsen är lika informationsrikt som det är relevant. Med relevanta sökord är det större garanti att företagets webbsidor rankas högt på Googles sökmotor. Det självklara valet för ett företag som vill synas på Google är att marknadsföra sig där, med till exempel Google Adwords.

Det svenskarna söker på mest är enkel information som tidtabeller, telefonnummer, tv-tablåer och adresser, totalt är det 97 procent som söker på detta, 29 procent gör det dagligen. Även nyheter, offentlig information, lediga bostäder och information om hälsa och medicin är prominenta sökningar bland svenskarna. Hela 62 procent instämmer helt och hållet att det är enkelt att hitta bra sökord när de ska söka (googla) på internet. Den åldersgrupp där flest svenskar instämmer helt och hållet att det är enkelt att hitta bra sökord är 26-35 år, där instämmer 74 procent helt och hållet. Företag som har som mål att växa på internet måste ha en gedigen sökordsstrategi för att ranka högre än konkurrenterna. Då nästan två tredjedelar av svenskarna instämmer att det är enkelt att hitta bra sökord när de ska söka, tyder det på att svenskarna hittar det de söker efter på sida 1 eller 2 på Google.

Svenskarnas toppdomäner

Bland svenskarna 16 år och äldre äger 15 procent en privat toppdomän. Den privata toppdomän som är den mest populära är .se, 72 procent äger en .se domän, det är en ökning från 2016. Den näst populäraste toppdomänen är .com, andra populära toppdomäner är .nu och .org, som båda ägs av mindre än 10 procent av svenskarna. Att använda en .se toppdomän för företaget är det första steget mot att rankas högt på Google och andra sökmotorer i Sverige.

 


Hur svenskarna använder E-handel och banktjänster

Svenskarnas användning av internettjänster som internetbank har de senaste åren blivit allt vanligare. 2017 Använder 96 procent av svenskarna en internetbank och 93 procent betalar även räkningar på internetbanken. Den aktivitet som är vanligast är att logga in på sin internetbank minst en gång i veckan, 52 procent av svenskarna gör detta. De åldersgrupper som använder sin internetbank mest är de i åldrarna 26-35 och 36-45 år. I båda dessa åldersgrupper använder 99 procent av svenskarna sin internetbank. Den ökade användningen av internetbanker syns också i ökningen av handel på internet. Alla leveranssätt (över internet, med post och hämtas i butik) ökade 2017 från året innan. Det leveranssätt som ökade mest var leverans över internet, 81 procent av svenskarna har under 2017 fått något levererat över internet. Det mest populära leveranssättet är fortfarande leverans via post, 89 procent har fått varor eller tjänster laverade med posten 2017. Att sälja varor och tjänster på internet växer år för år och det är därför företag bör vara beredda med att kunna möta kundernas krav, både på leveranssätt men också betalningssätt. Viktigt för företag är också att hålla priserna till en nivå som inte avskräcker kunderna. Att jämföra priser på internet är populärt bland svenskarna, 90 procent jämför priset på varor och tjänster online. Det tyder på att en stor majoritet vill köpa bra varor och tjänster till ett för dem bra pris.


 

För ett företag med fokus på handel online är webbplatsens prestanda på olika enheter och olika bandbredd viktig. Lika viktigt är att se till så att dina kunder både under och efter köpet är nöjda, detta innebär att webbplatsen ska ladda snabbt och vara anpassad för olika skärmar – se därför till att optimera webbplatsen så väl som kundernas köpupplevelser. Fokusera alltid på vara relevant för sökmotorer och kunder och utveckla ständigt dina strategier. En webbplats med hög prestanda som dessutom är välanpassad för olika enheter kommer att få god synlighet i olika sökmotorer på internet, detta är alltså en viktig faktor för de som jobbar med sökmotoroptimering. Ett enkelt sätt att snabba upp sin hemsida är att se till att den ligger hos en leverantör av hostingtjänster med hög prestanda.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp med dina digitala strategier.

 

[maxbutton id=”2″ url=”/om” ]