Vad innebär Apples ITP 2.3 uppdatering?

Redan år 2017 introducerade Apple funktionen som skulle göra det svårare för företag att spåra besökare som gått vidare till en annan webbplats genom en länk (så kallad cross-site tracking). Denna funktionalitet implementerades med en uppdatering av Apples egna webbläsare Safari (kommer förinstallerat på enheter med operativsystemet iOS, det vill säga iPhone, iPad och Macbook). ITP är en förkortning för Intelligent Tracking Prevention (på svenska: Intelligent spårningsförhinder).

De tidigare versionerna av spårningsskyddet förhindrade användandet av tredjepartskakor vid spårning över flera domäner, företag började då använda förstapartskakor för att kunna fortsätta spåra över flera domäner.

I version 2.1 av ITP som släpptes i början av 2019 ändrade Apple hur länge förstaparts kakor från tredje parts sajter finns sparade i Safari. Efter version 2.1 tas alla förstapartscookies som är äldre än 7 dagar bort. Detta innebar att så länge användare var inne på samma webbplats flera gånger i veckan, kunde spårningsskyddet inte ta bort alla cookies.

Detta kryphål var Apple snabba med att rätta till, och i en senare version drogs tiden som webbplatscookies sparades ner från sju dagar till ett dygn. Detta gjorde att spårning från dag till dag blev nästintill omöjligt. Marknadsförare och andra It-bolag hittade dock ett nytt kryphål. Istället för att spara ner och spåra användare via cookies, sparades informationen ner lokalt i användares webbläsare.

Det är detta kryphål som Apple nu försöker täppa igen i version 2.3. Nu går det inte att spara lokala filer i längre 7 dagar, lika länge som förstapartscookies sparades innan ITP version 2.2 lanserades. All webbplatsdata från tredje parts sajter tas bort. Datan tas bort ifall webbplatsen so försöker spåra användare har registrerats av Safari som en webbplats som använder spårning över flera domäner.

Lösningar för att behålla spårningsdata efter ITP 2.3.

Det säkraste sättet för att behålla besöksdata en längre period är att spara all information på egna servrar. Det är en kostsam och tidskrävande omställning, så företag bör tänka igenom innan de implementerar ändringen. Det som kan underlätta huruvida omställningsarbetet ska utföras eller ej är genom att analysera besökarna i Google Analytics.

I Google Analytics går det att sätta upp ett segment, där besökare som använder webbläsaren Safari finns med. Med detta segment kan företag få en överblick över hur många av ens dagliga besökare använder Safari. Då spårningsskyddet förhindrar webbplatser från att spåra besökare över en längre period, kan det för e-handelsföretag som använder sig av spårning över flera domäner vara svårt att se återkommande besökare.

I dagsläget är det 15,97 procent av alla internetanvändare i världen som använder Safari, det är med andra ord en hel del besökare som inte går att spåra ifall Safari bedömer att all information från länkade webbplatser ska raderas.

ITP 2.3 i Sverige

Enligt färsk data angående webbläsaranvändning i Sverige (från statcounter.com), är det 29,77 procent av svenska internetanvändare som använder Safari.

Det finns cirka 9 700 000 internetanvändare i Sverige, det innebär att nästan 2,9 miljoner svenskar använder Safari. Det är med andra ord viktigt att som företag med Sverige som säljområde tänka på hur webbplatsdata sparas. Likt globala företag bör svenskinriktade företag skapa segment i Google Analytics för att få en bättre bild över hur många besökare det är som använder Safari.

Kommentera