Öka förutsättningarna för fler affärer

A/B-test och Leadsgenerering

Förbättra användarupplevelsen

Ta till vara på din befintliga trafik på hemsidan och ta reda på flaskhalsarna för att kunna öka lönsamheten av hemsidan. A/B-test kan vara bland de mest effektiva sätten att öka avkastningen på er hemsida.

Genom att fördela och exponera hälften av trafiken för originalvarianten och resterande del för en ny variant där man testar en förmodan förbättrad hypotes. Besökarna märker inte av att det är ett test och du får signifikant data för att ta kvalificerade beslut om hemsidans UX.

A/B-testning

Med High End Media Groups gedigna erfarenhet av konverteringsoptimering och A/B-testning på hemsidor kan vi göra genomgående analyser av din e-handel och hemsida. Vi identifierar de faktorer som drar ner din sida och kommer med lösningar för att optimera den på många olika sätt.

Leadsgenerering

Tjänsten är till för att du ska få fler förfrågningar, konverteringar, prenumeranter av nyhetsbrev och mer likes. Allt det ska leda till ökad omsättning för dig. Genom att göra rätt insatser och följa upp statistik kan man detaljstyra strategiska säljbudskap och även tävlingar till rätt personer vid rätt tillfällen.

Efter det mäter vi och analyserar hur antalet avslutade affärer ökar samt prövar olika kampanjer mot varandra för att få fram ett optimalt och maximalt resultat. Vi skapar kampanjerna tillsammans med dig och gör kontinuerliga avstämningar och uppföljningar tillsammans med dig.

Statistiska beslut

Låt statistiken avgöra vilka flaskhalsar som finns på hemsidan och hur det kan förbättras.

Förbättra er UX

Ju mer avancerad Googles algoritmer blir desto viktigare blir användarupplevelsen för er SEO.

Öka försäljningen

Genom öka konverteringsfrekvensen på hemsidan kommer även försäljningen och avkastningen att öka.

Fler tjänster

Vi har ytterligare några tjänster i vårt lager av kompetenser, och de innefattar bland annat publiceringar på sociala medier som Facebook och Linkedin. Vi utför också digital medieplanering där vi projektleder en apparat som innebär att vi undersöker statistik om dina besökares beteende och skapar lämpliga åtgärder utifrån denna.

Andra analyser som vi tar oss an är webbanalyser och utvecklingen av din webbnärvaro samt analyser av dina konkurrenter. Vi gör även domänkontroller och omvärldsbevakningar. Allt detta för att du ska få ett genomarbetat, långsiktigt och säkerställt resultat.

Kontakta oss för att förbättra er UX

Hör av er till oss för att få hjälp med att ta er hemsida till nästa nivå och öka användarupplevelsen tillsammans med konverteringsfrekvensen – besökarna får en bättre upplevelse på hemsidan och den blir samtidigt mer lönsam.