Digital Business – Kurs i digital marknadsföring

Kursen Digital Business

Vi på High End Media är mycket stolta över att ha anlitats av Yrkeshögskolan i Borås för att under sex veckor hålla i kursen Digital Business. Digital Business Developer är en tvåårig utbildning på yrkeshögskolenivå som bedrivs i samarbete med företagen i föreningen e-handelsstaden Borås. Kursen Digital Business är alltså en väldigt central delkurs i denna utbildning.
Under kursen kommer vi att studera och diskutera hur förutsättningarna förändrats för företag i och med en ökad digitalisering. Internet och kundbasens egna aktiva sökande efter den tjänst eller vara som passar just dem, har skapat helt nya förutsättningar och då även möjligheter. En ökad global marknad ställer också helt andra krav, vikten av att synas vid rätt tillfälle och att då framhålla sina konkurrensfördelar blir allt viktigare.

Affärsmål – Digital strategi – Analys & Uppföljning

Den första veckan av kursen är nu avslutad och nu laddar vi för nästa steg. Fokus har inledningsvis legat på att, utifrån affärsmål identifiera digitala mål och KPI:er, ge ett företags hemsida ett mål och en mening. Genom att ha en tydlig strategi och målbild, som man sedan följer upp och analyserar löpande, förtydligar vi hemsidans roll i verksamheten. Vi har också börjat titta på olika digitala mät- och analysverktyg. Detta är något som vi kommer att fördjupa oss ytterligare i då webbanalysen är extremt viktig när det kommer till att följa upp hur olika marknadsföringsinsatser, kampanjer, aktiviteter uppfattas av kunder och vilken affärsnytta dessa ger.

Google – Sökmotoroptimering & Adwords

Digital Business-utbildning
Daniel Palmqvist från High End Media undervisar i kursen Digital Business på Yrkeshögskolan i Borås.

Under de kommande veckorna kommer vi vidare också att belysa olika digitala marknadsföringskanaler, en del förhållandevis ytligt medan vi går på djupet inom andra områden. Framförallt kommer Google, Sveriges idag största säljkanal, att granskas ingående. Här är målet att klassen efter kursens slut både skall ha en grundläggande förståelse kring hur man arbetar med sökmotoroptimering för att hävda sig i det organiska sökresultatet och hur man går till väga för att köpa synbarhet genom Google Adwords. Sociala medier, och då främst Facebook, kommer också att beredas en hel del plats som marknadsföringskanal.

Kurser inom digital marknadsföring

Kursmaterialet som vi tagit fram specifikt för kursen Digital Business kommer sedan även kunna anpassas för att ge bra utbildningar inom de olika områdena även inom näringslivet. Om behovet finns inom er organisation, tveka inte, kontakta oss för mer info!