Nyheter

Digital Business Borås 2024

Digital Business Borås 2024

Den 17 april ägde Digital Business Borås 2024 rum, och det berörde många relevanta och intressanta ämnen inom e-handel och digital marknadsföring.

Digital tillgänglighet

Lennart Engelhardt & Anna Malmberg från Funka var på plats för att tala om vikten av digital tillgänglighet. Men vad innebär egentligen digital tillgänglighet? Jo, det betyder att hemsidor ska vara anpassade och tillgängliga för alla. Oavsett om besökaren har en funktionsnedsättning eller är tillfälligt påverkad av t.ex. stress eller sömnbrist. Funka talade om en undersökning som de gjorde kring hur den digitala tillgängligheten ser ut för hemsidor i Europa. De testade upp emot 400 hemsidor och enbart 5 hemsidor var 100% digitalt tillgängliga. Funka betonade den stora mängden av befolkningen som faktiskt lever med någon typ av funktionsnedsättning, och vikten av att anpassa sina hemsidor för att inte utesluta stora delar av samhället. Den nya tillgänglighetslagen togs även upp, där om man som företag inte tillgänglighetsanpassar sina hemsidor så kan det resultera i rättsliga påföljder. Läs mer om den nya tillgänglighetslagen här.

Attribution utan cookies

En viktig fråga som flera inom branschen ställer sig är hur “cookie-döden” påverkar annonsmätningen. David Rindelöv och Carl Österberg från Omnicom Media beskrev först attribution som en barrunda i Borås. Alltså, hur mycket bidrog varje enskild enhet till att man i slutändan blev berusad? Denna roliga förklaring av attribution ledde till en ökad förståelse för begreppet bland åhörarna. Men vad är lösningen? Hur kan man skapa en attributionsmodell utan att använda sig av cookies? Enligt Omnicom ligger framtiden i att kombinera den datadrivna attributionsmodellen med data från externa faktorer såsom börsens utveckling, väder och klimatförhållanden samt konflikter och kriser. Att navigera sig fram i post-cookie-världen kräver innovation och anpassning. En framtidssäker lösning kan då innebära att kombinera datadriven attribution med externa faktorer för att bibehålla och kanske till och med förbättra datan som vi får jämfört med dagens attributionsmodeller.

Retail media

Elin Björk & Henrik Elofsson från Transact talade om att retail media är tredje vågens digitala marknadsföring. Men vad är retail media? Jo, retail media är när detaljhandelsföretag säljer reklamutrymme på sina plattformar, såsom sina webbplatser eller i sina butiker, till andra företag för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. Det kan till exempel vara annonser som syns på en detaljhandelswebbplats när kunderna handlar online eller reklam som visas på skärmar i butikerna. Retail media ger företag möjlighet att nå en specifik målgrupp av konsumenter som redan är intresserade av liknande produkter eller varumärken som de själva erbjuder.