Nå ut till din målgrupp

Marknadsföring på Sociala medier

Sprid ditt varumärke bland sociala medier

Under det senaste årtiondet har användandet av sociala medier fullkomligt exploderat. Det mobila surfandet har ytterligare bidragit till att vi spenderar alltfler timmar på Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Snapchat och andra sociala medier.

I takt med att antalet användare har ökat, så har företag världen över även sett möjligheter till att bygga sitt varumärke och att driva affärer med hjälp av sociala medier. Var, hur och när man skall synas och vilken typ av framtoning företaget skall ha kan dock vara svårt att veta.

Därför är det av stor vikt att man internt inom företaget sätter en tydlig strategi för hur sociala medier skall nyttjas.

Sprid ditt budskap på världens största sociala media för att öka er varumärkeskännedom och locka nya kunder.

Instagram fortsätter att växa och nu har i stort sett alla sin Instagram-sida – både privatpersoner och företag. Med hög engagemangsgrad kan man få flera följare eller driva mer trafik till sin hemsida.

LinkedIn är det självklara valet för alla B2B-företag som vill nå ut med sina produkter eller tjänster, genom att rikta sina annonser utifrån roller på företag.

Sociala publiceringar

Har ni problem med att sprida ert innehåll på flera sociala medier samtidigt? Vi har en smart lösning för dig i så fall.

Varför är sociala medier viktiga för företag?

Sociala medier ger ditt företag möjligheten att direkt kunna nå ut till och interagera med potentiella och befintliga kunder – genom att dela erbjudanden eller nyheter om ert företag. Det kan hjälpa er att öka varumärkesmedvetenheten och samtidigt öka lojaliteten. Det finns studier som visar att över hälften av dem som följer en på sociala medier tenderar att vara mer lojala mot dig, gentemot andra företag.

Med intressant innehåll kan du öka trafiken till hemsidan och driva fler affärer och förbättra dina befintliga kunders retention. Alla företag bör ha en strategi för sociala medier och vad för sorts innehåll som de bör publicera – exempelvis ert senaste blogginlägg, viktiga presentationer eller marknadsfördelar.

Behöver du en strategi för dina sociala medier?

Kontakta oss för att ta fram en strategi gällande hur du ska nå din målgrupp och vilken social media som vore den bästa för ditt företags behov.