Nyheter

Svenskarna och Internet 2022

Varje år gör Internetstiftelsen en studie av svenska folkets internetvanor. I oktober varje år presenterar de sin rapport och givetvis är vi på HighEndMedia väldigt intresserade av rapporten.

I år har vi valt att titta närmare på vad som begränsar vår internetanvändning, e-handel och nätbedrägerier samt sociala medier.

De allra flesta svenskarna använder internet och de tjänster som erbjuds där. 94% av Sveriges befolkning använder internet och de flesta gör det dagligen.

Efter coronapandemin då många tvingades att börja använda e-tjänster så har alltfler människor börjat använda internet i högre utsträckning än innan pandemin.

Hur begränsas vår internetanvändning?

De allra flesta begränsar sin användning av internet på olika sätt, oftast för att skydda sin integritet. Många är också oroliga att de ska bli lurade på nätet. En del begränsas av att de inte förstår tekniken.

Bland de yngre handlar begränsningen främst om att skydda sin personliga integritet. Det är också de yngre som mest tänker på de digitala spår de lämnar efter sig på nätet. Detta hänger ihop med att de yngre har större kunskap om hur man kan skydda sig och om vilka uppgifter man lämnar efter sig på nätet.

Det finns också skillnader på hur män och kvinnor begränsar sitt internetanvändande. Män klickar ur cookies på webbplatser i högre grad än kvinnor och de undviker också att använda vissa appar. Det är vanligare att män avstår från att använda sociala medier p.g.a. integritetsskäl.

E-handel och nätbedrägerier

85% av befolkningen har e-handlat under det senaste året. Över 7 av 10 av pensionärerna som använder internet har e-handlat under året. Fler pensionärer kan i år genomföra en betalning via nätet på egen hand.

Nästan alla som är födda på 70-, 80- och 90-talet har e-handlat under året. Det som är vanligast att köpa via nätet är kläder, skor och accessoarer. Även julklappar och presenter är populärt att handla via internet.

När det gäller nätbedrägerier så är det vanligast att bli utsatt för bluffmejl eller bluff-sms. Fler än hälften av internetanvändarna har blivit utsatta för bluffmejl eller bluff-sms under året.

Sociala medier

Användningen av sociala medier ligger kvar på samma nivå som förra året. De tre största plattformarna är Youtube, Facebook och Instagram. Bland lågstadiebarnen är plattformen Roblox mycket populär.

Lika många män som kvinnor använder sociala medier, men hur och vilka plattformar skiljer sig åt. Männen är i majoritet när det gäller Youtube, Twitter och Reddit. Kvinnor använder istället Facebook och Snapchat i större utsträckning. Fler kvinnor än män lägger också upp eget material på Facebook, Instagram och Snapchat.

Ytterligare en social plattform är Linkedin. Denna används nästan bara av personer mellan 18 och 65 år. Tjänstemän använder Linkedin i högre grad än arbetare.

Internet i framtiden

I 2022 års undersökning har svenskarna också fått berätta om vad de tror kommer hända i framtiden, med smarta prylar som allt mer blir uppkopplat. Det finns en stor teknikoptimism bland svenskarna och de flesta är överens om att den uppkopplade tekniken blir mer omfattande i framtiden.

Vad kan vi lära oss av detta?

Idag har de allra flesta svenskar tillgång till internet. Fler och fler handlar på nätet och detta gäller även äldre personer. Samtidigt är många rädda för att bli lurade.

Detta gör att alla e-handlare borde vara än mer tydliga med sina säkra betalningsalternativ. Det bör också finnas olika möjligheter till betalning, t ex kort, faktura, swish eller paypal.

Vill du veta mer om e-handel och hur vi kan hjälpa dig, kan du kontakta oss på telefon 033-400 55 50 eller via mail info@highendmedia.se

Hela rapporten kan läsas här >> https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/