Vad är EDIfact ?

EDIfact

EDIfact (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) är en europeisk standard för hur EDI (electronic data interchange) ska hanteras. EDIfact är en uppsättning internationellt överenskomna standarder, kataloger och riktlinjer för hur t ex en e-faktura ska hanteras. 

Konverteringsoptimering

Kontakta oss

Har du några frågor gällande EDIfact är du varmt välkommen att kontakta oss. 

/