Digital Business – Vecka 6 | Redovisning & Tentamen

Digital Business – Sista veckan

Eleverna i klassen Digital Business Developer skriver prov.
Eleverna i klassen Digital Business Developer skriver prov.

Kursen Digital Business, som alltså High End Media hållit på Borås Yrkeshögskola, har nu nått sitt slut och igår skrev eleverna den avslutande tentan. Tidigare i veckan har de också lämnat in och presenterat de grupparbeten som gjordes på temat digital marknadsföring av en webshop. Jag kan inte låta bli att vara imponerad av den kraftigt förhöjda kunskapsnivå de nått under dessa sex veckor. De kan nu föra resonemang och uppvisar kunskaper inom digital marknadsföring som är skyhögt över den nivå som de hade vid kursens start. Självfallet hoppas jag även på att provresultaten kommer att peka i samma riktning och efter att hastigt ha skummat igenom några av proven, så lär jag inte bli besviken utan det ser ut som att de tagit till sig det mesta.

Kursen Digital Business är en sexveckorskurs, som hållits under den andra terminen, i den tvååriga utbildningen Digital Business Developer som bedrivs på yrkeshögskolenivå i samarbete med företagen i föreningen e-handelsstaden Borås. Vill du läsa mer om själva utbildningen, eller kanske söka till höstens utbildningsstart, så gör det här.

En kurs med fokus på digital marknadsföring & analys

Så vad är det eleverna lärt sig om digital marknadsföring under de här sex veckorna då? Inför kursen presenterades nio huvudsakliga mål. Dessa var att den studerande efter avslutad kurs ska:

  • kunna redogöra för och förstå nyttan med olika digitala marknadsföringsåtgärder
  • förstå hur sökmotorer fungerar och vad de lägger vikt vid
  • förstå vikten av sökmotoroptimering och hur man arbetar strategiskt med detta
  • kunna förstå och tolka värden i Google Adwords
  • kunna sätta upp en kampanj i Google Adwords
  • kunna förstå grunderna i Facebook-annonsering
  • ha kunskap om mätteknik, mätvärden och kunna sätta målvärden (KPI) för en webbplats
  • kunna analysera och tolka rapporter och mätvärden i Google Analytics
  • kunna ge förslag på förbättringar för att öka affärsnyttan på en webbplats

När jag nu blickar tillbaka, så tycker jag att innehållet i kursen med en stor exakthet har ringat in just dessa punkter. Samtliga tjugofem frågor på tentan går också att härleda till detta kunskapsmål. De här sex veckorna har gått i en rasande fart. Mycket av den feedback som jag fått under kursen har handlat om att “det känns som om vi bara skrapar på ytan” men att det samtidigt “är väldigt mycket nytt att ta in”. Och så är det. De blir inga experter inom områdena sökmotoroptimering, Google Adwords eller Google Analytics efter de här sex veckorna. Grunderna som de förhoppningsvis fått med sig, kan ändå vara väldigt nyttiga inför framtida arbete eller vid en eventuell fördjupning med certifiering inom områdena Google Adwords eller Google Analytics. Vi har trots allt gått så pass djupt in i de olika områdena för att höja deras kunskapsnivå avsevärt. Min förhoppning är som sagt att ovanstående kunskapsmål skall ha uppnåtts.

Framtida kurser i digital marknadsföring

Det här är första året som utbildningen Digital Business Developer hålls på Borås Yrkeshögskola och redan nu finns möjligheten att söka till nästa utbildningsstart som kommer vara i september 2017. Vi på High End Media hoppas att få vara med även på den resan då vi känner att det här samarbetet har gett oss mycket. Vi har också genom denna kurs blivit än mer erfarna vad gäller att hålla kurser och vår pedagogik har med all säkerhet vässats successivt under kursens gång. Kursmaterialet som vi tagit fram kommer också kunna anpassas för att ge bra kurser i digital marknadsföring även inom näringslivet. Om behovet finns inom er organisation, tveka inte, kontakta oss för mer info!

Daniel Palmqvist, lärare i kursen Digital Business vt 2017.