Digitaliseringsbidrag

 

Visste du att du kan ansöka om bidrag för att digitalisera företaget? Tillväxtverket kan ge företag stöd genom sina affärsutvecklingscheckar.

Bidraget riktar sig till företag som behöver ta in extern kompetens för att utveckla företaget inom det digitala området.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om följande:

  • Identifiera nya affärsmodeller
  • Ta fram en digital strategi
  • Digitalisera företagets verksamhet och processer.

Vilka företag kan ansöka om digitaliseringsbidrag?

För att kunna söka bidrag ska företaget ha 2–49 anställda och en ambition att växa. Företaget ska ha en omsättning på minst tre miljoner kronor.

Det är också viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och hur digitalisering kan bidra till detta.

Du kan testa om du uppfyller de grundläggande kraven på Tillväxtverkets hemsida >>

Vad får företaget bidrag för?

Det går att söka bidrag för köp av tjänst och projektanställning som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens inom företaget.

Hur stort är bidraget?

Bidragsstorleken är 50 000 – 200 000 kr. Checken ska finansiera max 50% av kostnaden, resten betalar företaget själva.

Digitaliseringsbidraget finns idag i alla regioner utom Gotland och Jämtland Härjedalen. I dessa regioner finns andra stöd för affärsutveckling.

När och hur söker jag bidraget?

Du ansöker om affärsutvecklingscheckar i den region där företaget bedriver sin verksamhet. Ansökningstiden kan vara olika i regionerna, kontakta din region för att få besked. Här hittar du kontaktinformation >>

Vill du läsa mer om affärsutvecklingscheckar för digitalisering av företaget kan du hitta det på Tillväxterkets hemsida >>

Kontakta oss för mer info>>

Kommentera