Som man brukar säga - Content is King!

Copywriting och sociala publiceringar

Mer innehåll för bättre placeringar

High End Media Group erbjuder kompetent copywriting där du får texter till nya och befintliga hemsidor/webbplatser skapade av copywriter. Vi vet att Google och övriga sökmotorer lägger stor vikt vid textinnehåll. Dels i vad som skrivs, hur det skrivs och hur mycket och relevant text som står på sidan och dels gäller det att uttrycka sig med rätt terminologi utifrån vad och vilka sökord man vill synas på.

Dessutom bör man ha koll på hur stor del av textdensiteten sökorden bör förekomma och självklart att göra texten så informativ, intressant och säljande som möjligt så att besökaren fattar tycke och faktiskt konverterar till att slutligen bli en kund.

Webbredaktör - Copywriting för hemsida/Pressrelease

Utöver texter till nya och befintliga hemsidor/webbplatser utförs också SEO-copy. Texterna på din hemsida blir då anpassad efter de sökord och sökfraser som gör att du syns på bästa sätt och gör flest affärer. 

Generell riktlinje är att man vid kategoritexter bör skriva mellan 300-500 ord och för underkategoritexter och att man vid beskrivande texter bör skriva mellan 100-300 ord. Texten måste också vara unikt skriven, för både kategorierna, underkategorierna och för den beskrivande texten. Det för att Google inte ska straffa eller misskreditera hemsidan på grund av duplicerat innehåll som är emot Googles riktlinjer. Rätt och unik terminologi är som sagt en viktig del för att synas bra på de sökord man vill få synbarhet och marknadsföra sig på.

Mer än bara text

High End Media Group erbjuder kompetent copywriting där copywriter sätter dina texter vad det gäller uppdateringar, kampanjer, nyheter, lanseringar och dylikt. Tillsammans bestämmer vi ett lämpligt intervall av antal gånger per år som texter, bilder och kampanjer ska publiceras.

Vi har även ett par specialprodukter som kan skräddarsys åt dig. Vad det gäller internet och synbarhet så fixar vi det mesta åt dig.

Copywrinting och Content är något som vi på High End Media självklart kan hjälpa till med. Vi behärskar framförallt svenska och engelska inhouse, men vi har via seriösa samarbetspartners möjlighet att översätta till vilket språk som helst i världen, vilket är en enorm styrka om man vill marknadsföra sig och nå kunder på sitt lokala språk.

 

Utifrån intervjuer och research skapar vi intressanta, innehållsrika och kvalitativa texter, inlägg och nyheter etc. som vi publicerar på hemsidan och/eller i sociala medier. Antingen i form av strategisk schemaläggning eller Adhoc när de skapas.

Önskas multipla texter under en längre tid bör en publiceringsstrategi sättas för att nå bästa möjliga effekt av arbetet. Med fördel gör vi då en sökords- och målgruppsanalys innan så att texterna får en så stor genomslagskraft som möjligt främst på sökmotorerna men även i de sociala medierna. Gör man insatserna utifrån en genomtänkt strategi så kommer varumärkesbyggandet, synligheten och utfallet öka markant utan att för den skull öka arbetsinsatsen.

Som en sista – om än så viktig aktivitet – så taggar vi inläggen/nyheterna via UTM-taggar så att vi via Google Analytics (Googles statistikverktyg) kan mäta utfallen och effekten på insatserna vi gör.

Behöver din hemsida professionell copy?

Om du behöver skapa nytt textinnehåll till din hemsida eller önskar att förbättra det befintliga innehållet och göra det sökmotoranpassat, tveka inte att kontakta oss.