Nyheter

IOS 14.5 uppdatering och App Tracking Transparency

Många Iphone-användare har säkert redan uppdaterat till senaste IOS uppdateringen och sett att vid användandet av en del appar kommer frågan om man vill låta appen spåra sin aktivitet utanför appen. Den nya IOS uppdateringen 14.5 och senare ger användarna bättre koll på hur appar spårar dem och delar spårningsaktiviteten vidare till en tredje part. Därmed ger den nya uppdateringen användarna större integritet då de får välja om de vill bli spårade eller inte. Apple ställer också krav på att de som utvecklar appar måste låta användaren välja om hen vill bli spårad eller inte, annars får inte appen finnas med i App store.

 

Är IOS uppdateringen då bra eller dålig?

Det beror såklart på vem som frågar. För individen är detta bra då man nu får välja att få bli spårad eller inte. Men för apputvecklare vars affärsmodell går ut på att finansiera appen genom att dela data om användare till en tredje part kan detta såklart ses som något negativt. För att kunna finansiera appen kan det komma att bli fler betalappar på marknaden istället. Det blir även svårare att rikta annonser via annonsnätverk där annonser riktas bland annat utefter spårning av individers internetanvändande. Dock kommer detta inte påverka företags möjlighet att spåra användare utanför IOS och appar.

Vad innebär IOS 14.5 uppdateringen för oss som annonserar?

Uppdateringen påverkar alla plattformar som annonserar, främst då Facebook och Instagram. Där det blir svårare att rikta annonserna till specifika målgrupper då alltfler med senaste IOS uppdateringen kan välja att inte spåras. Alltså kommer de personer med IOS 14.5 eller senare som inte vill bli spårade inte se till exempel en retarget annons eller ingå i en lookalike- målgrupp.

All typ av spårning vi ser via Facebook pixeln kommer alltså att minska då vi helt enkelt inte kan mäta detta hos de individer som inte tillåter spårning. Det kommer då att se ut som om annonser inte är lyckade då dessa ser ut att få mindre konverteringar än tidigare.

Här finns några saker som vi som annonserar behöver göra:

1. Verifiera domänen i Business Manager.
2. Det finns nu max 8 konverteringshändelser som vi kan spåra med Pixeln, dessa ska också prioriteras där den viktigaste konverteringen/anpassade händelsen ska hamna högst.
3. Se över tidigare statistik hur konverteringarna har sett ut för IOS- användare för att få en bild av ifall det kommer bli en stor skillnad framöver.