Nyheter

Sociala medier-strategi

Tyvärr räcker det inte med att enbart finnas på sociala medier med sitt företag, utan det krävs också en genomtänkt strategi bakom som förklarar varför vi finns där och vad sociala medier ska leda till för affärsnytta. För att lyckas med sociala medier gäller det att ta fram en sociala medier-strategi som arbetas utefter för att uppnå ett positivt resultat i de sociala kanalerna.

En sociala medier-strategi ska innehålla följande:

Syfte

För att lyckas på sociala medier krävs ett syfte till att finnas där. Därför är det viktigt att definiera ett syfte innan vi går vidare i arbetet. För att underlätta framtagandet av syftet kan dessa frågor nedan besvaras för att få reda på vilket syfte vi har med våra sociala medier för företaget:

  1. Vad är det vi vill uppnå med att finnas på sociala medier?
  2. Varför behöver vi finnas där?
  3. Varför ska en person börja följa och interagera med vårt innehåll?

Mål

När syftet är framtaget och det är självklart varför vi ska finnas på sociala medier ska vi ta reda på hur detta syftet ska uppnås. Här gäller det att ta fram specifika mål för de sociala medie-kanalerna att sträva efter. Målen med våra sociala medier ska kunna omvandlas till så kallade nyckeltal, eller KPI:er som de också kallas. Detta för att få reda på vad som ska analyseras och bedöma hur arbetet med våra sociala medier presterar och vad som i sådana fall bör förändras. Dessa nyckeltal är specifika och vi får fram utfallet genom inkommen statistik från analysverktygen som finns för varje social mediekanal.

Målgrupp

För att skapa relevant innehåll till sociala medier är det viktigt att ha definierat vilken målgrupp som innehållet ska rikta sig till. Det enklaste är att analysera redan befintlig statistik från Google Analytics och från de analysverktyg som de sociala medieplattformarna tillhandahåller. Statistiken kan ge en indikation över vad för typ av människor som besöker hemsidan eller interagerar med redan befintligt innehåll i de sociala kanalerna.

Det går även att titta på konkurrenter och se ifall de finns på sociala medier och i sådana fall analysera av den information vi kan se vad för typ av människor som interagerar med konkurrenternas innehåll. Detta kan ge oss en bild av hur vi bör lägga upp vår målgrupp.

personas

Personas

Då sociala medier är en “social” kanal gäller det att publicera innehåll som är just “socialt”. Oftast skapar man flera olika personas eller så kallade fiktiva personer utifrån sin valda målgrupp då ens målgrupp med sannolikhet inte har exakt samma intressen och beteenden på sociala medier.

Med flera personas lyfter vi fram de personliga aspekterna hos målgruppen och tar reda på information gällande exempelvis deras mål och utmaningar i livet, vad för typ av budskap som får personen i fråga att reagera och vilja engagera sig. Med denna typ av information vet vi sedan hur vi ska kommunicera med olika personer i våran målgrupp.

Innehåll

När ovanstående punkter är definierade är det dags att vara kreativ och skapa innehåll. Vad för typ av innehåll som ska tas fram kan vara svårt, men har vi målen och våra personas i bakhuvudet underlättar detta inför vad för typ av inlägg som ska göras och när dessa ska publiceras.

För att underlätta och få en bättre struktur på inläggen, rekommenderas det att använda ett så kallat innehålls-schema. Det bästa sättet att göra detta, är att skapa en kalender för en eller flera månader framåt som beskriver vilken kanal det ska postas på, vad för bilder/videos som ska användas, vilken copy, KPI:er vi mäter och när det ska publiceras. Innehållet ska anpassas utefter de valda personas som tagits fram tidigare, därför kan innehållet och kommunikationen se olika ut beroende på vilken persona vi väljer att rikta innehållet till. Dock är det viktigt att flödet har en enhetlig bild och att tonaliteten, det vill säga att sättet att skriva på, är detsamma.

Ansvarig

Vid planering av innehåll är det viktigt att inte glömma att det tar tid att ta fram innehåll. Finns det interna resurser till att skapa innehåll och vem ska publicera samt analysera inläggen? I många fall har inte ett företag personal eller tid till att distribuera de sociala kanalerna och kan då behöva ta till hjälp utifrån, från exempelvis en byrå.

Kontakta oss för hjälp med att ta fram en sociala medier-strategi!