Big Data är det nya guldet

Trafikanalys av digital marknadsföring

Vi hjälper dig att förstå datan

Målet är att utgå utifrån dagens synlighet och antalet besökare för att ta fram åtgärder som förbättrar dessa variabler. Med vår trafikanalys få du hjälp att sätta ihop relevanta rapporter och definiera mål som kommer att föra din verksamhet framåt och optimera din internetnärvaro. Vi skapar filter på sidan som helt enkelt mäter det som du vill ha reda på. Exempel på mål och mätningar kan vara antal formulär, antal besökare från externa länkar, antal nedladdade PDF-filer, antal knapptryckningar och så vidare. Den statistik du får hjälper dig att tolka hemsidans effektivitet med rapporter antingen per månad eller per kvartal.

Analysering av statistik

Oavsett vilka typer av kampanjer eller vilken typ av digital marknadsföring vi arbetar med, så ser vi trafikanalys som en central del i vårt arbete. Vår filosofi här på High End Media Group är att veta vad man har för mål är en klar fördel innan man sätter igång något arbete överhuvudtaget. Utan att ha analyserat olika situationer och konsekvenserna är risken stor att fel beslut tas.

När det gäller ett företags webbnärvaro i allmänhet och dess hemsida i synnerhet finns det stora möjligheter att ta bra beslut eftersom det finns mycket statistik att utgå ifrån. Det är en av de stora fördelarna med att driva marknadsföringskampanjer på internet, alla aktiviteter går att mäta och följa upp med en trafikanalys.

High End Media Group erbjuder en omfattande analys av teknisk likväl som strategisk och taktisk art med syftet att stärka din hemsida på Internet.

Hur analyserar vi statistiken?

Arbetet börjar med att se vad för synlighet din hemsida har i nuläget och arbeta utifrån det. Vilka är besökarna, var kommer de ifrån och vad gör de på sidan? Vet vi det så kan vi lätt analysera hemsidans styrkor och svagheter, och därigenom komma fram till de beslut som bör tas för att hemsidan ska nå sin fulla potential.

En positionsanalys tittar på en hemsidas innehåll, tekniska uppbyggnad, struktur och design. Den andra nyttan med denna analys är att hitta verktyg för att öka trafiken till hemsidan. Målen blir att lägga fram åtgärder som berör;

⦁ Brister och möjligheter på internet i allmänhet och sökmotorer i synnerhet
⦁ Förbättra och förtydliga dialogen med hemsidans besökare
⦁ Effektivisera webbplatsen för ökad konvertering

Kostnadsfri nulägesanalys

Vi analyserar gärna din synlighet på Google och presenterar vilka sökfrågor som du syns på och vilka placeringar de har. Nästa steg efter det är att ta fram en strategi gällande hur ditt företag ökar sin exponering för att kunna driva mer trafik och fler affärer.

Behöver du hjälp med att hitta flaskhalsarna?

Vi arbetar hela tiden med att analysera statistik – allt för att kunna presentera lösningar till bekymmer och flaskhalsar på våra kunders hemsidor. Ett litet problem kan ställa till med stora bekymmer, därför är det viktigt att man granskar datan noggrant.