Nyheter

E-barometern 2022 och Black Friday

E-barometern för Q3 har släppts och vi ser att inflation, räntehöjningar, ökade priser för både drivmedel och energi påverkar konsumenternas beteenden och köpkraft. Där E-handeln totalt sett minskat med -5% gentemot samma period föregående år. Nedgången ska dock sättas i perspektiv till den enorma tillväxt som skedde under pandemin, vilket innebär att E-handelns utveckling numer “stabiliseras” snarare än följer en negativ utveckling.

Branscher med ökad E-handelstillväxt

De branscher där E-handeln faktiskt har ökat är apoteksvaror där försäljningen online har ökat med 9% och kategorin kläder och skor har ökat med 1%. Barnartiklar och leksaker har minskat med -27% och hemelektronik med -10%. Många företag har det tufft just nu där inflationen påverkar kundernas köpbeteende och flera arbetsplatser har behövt varsla personal på grund av ökade kostnader och mindre försäljning.

E-handel av begagnade varor

Kanske kommer handeln av begagnade varor att öka då konsumenterna blir mer och mer prismedvetna. Dock är andelen konsumenter som handlat begagnat under Q3 inte fler än vad det har varit tidigare. Andelen konsumenter som handlat en eller flera begagnade varor under senaste månaden under Q3 ligger fortfarande på en fjärdedel. Kanske att denna andel kommer att öka under 2023?

Försäljning under Black friday 2022

Majoriteten av E-handlarna tror på en oförändrad eller minskad försäljning under resterande delen av 2022. E-handeln under Black friday minskade totalt sett med -12% gentemot föregående år, vilket är ett resultat av att vi lever i en orolig ekonomi där konsumenterna hellre sparar sina pengar eller väljer att handla billigare produkter under Black Friday mot vad man annars hade handlat under denna period. De produkter som trendade under årets Black Friday och som hade en markant ökning gentemot föregående år är kategorin eldstäder/kaminer som ökade med 746% och elverk med 473%.