Nyheter

Google Analytics 4 / GA4 nu brinner det i knutarna

Google kommer att fasa ut Google Universal Analytics och ersätta det med Google Analytics 4, från och med 1 juli 2023 slutar det komma in data i UA (Universal Analytics). Rapporter skapade i UA kommer dock vara tillgängliga längre än så, i åtminstone sex månader men exakt datum har inte meddelats.

Det börjar alltså brinna i knutarna ordentligt att implementera ersättaren Google Analytics 4 (GA4), och Google har börjat påminna om detta när man loggar in.

Google Analytics 4 varning

Varför ersätter Google Universal Analytics med GA4?

Användares medvetenhet om integritet och säkerhet har ökat mycket de senaste åren och det har Google tagit fasta på. Detta har resulterat i lagändringar som GDPR i Europa och ITP. “Cookies” som är en funktion som används för att spåra användare online är en stor del i denna frågan, och vi kommer gå in i en cookiefri tillvaro online och där har Google skapat GA4 med sekretess i fokus.

GA4 antar en så kallat händelsebaserad modell, detta innebär införande av nya mätvärden för webbanalytiker att arbeta med, men det betyder också att några av de mer välkända mätvärdena från UA försvinner, byter namn eller ändras i utformning. Detta är en omvälvande ändring som gör att många måste lära om hur analys med hjälp av Google fungerar, rapporter som måste göras om och så vidare.

Var kan jag lära mig mer GA4?

Googles egna information om GA4 kan man hitta här.

Behöver du ha hjälp med att få GA4 på plats? Kontakta då oss så sätter vi igång Google Analytics 4 på din webbplats, och vänta inte för det brinner i knutarna!

Vill du lära dig mer om alla nyheter i GA4 så har Google själva skapat en snabbkurs. Gå kursen online här >>.

GA4 och rapportering

Looker Studio (f.d Data Studio) ger samma möjlighet att skapa rapporter och importera data från GA4 som UA. Dock är det många användare som fått bekymmer med att “datakvoten” tar slut alldeles för snabbt och resulterar i felkoder.

Varje request till Looker Studio gör åt så kallad Property Qouta. Här finns en begränsning kring antal tokens både per dag och per timme. Vad en request ”kostar” avgörs av hur komplex förfrågan är. En rapport med många rader, kolumner, komplexa filter och längre datumintervall gör åt fler tokens. (Analytics 360 har givetvis högre tak än Standard.)

Googles egna lösningar (just nu):

 • Dela rapporter med färre antal människor
 • Minimera antal diagram i rapporter
 • Öka antalet tillgängliga requests genom att bli Analytics Premium User

Andra lösningar:

 • Använda Googles egna Connector Extrahera Data (gratis)
  • Här kan vi välja data + när denna ska uppdateras (för att minimera antal requests
 • Google Sheets
  • Lagra datan i Google Sheets (dock fixar inte Sheets för stora mängder data)
 •  BigQuery
  • Använda BigQuery för att lagra data
 • Connectors från tredje part

Finns det några alternativ till GA4?

Ja, ett alternativ till GA4 är Matomo. Matomo är tidigare känt som Piwik och grundades av Matthieu Aubry år 2007. Matomo är är ett open source-projekt och utvecklas och underhållas av utvecklare och bidragsgivare från hela världen. Matomo också erbjuder möjligheter att spåra besökare utan cookies. Detta gör att det är ett alternativ till GA det det gör det möjligt att följa strikta dataskyddsregler och krav på integritet dagens användare har.