Nyheter

Google Marketing Live 2023

I slutet av maj hölls årets upplaga av Google Marketing Live med huvudfokus på annonsering och (inte alls förvånande) AI. Närmare bestämt conversational AI. Vi har skrivit ihop en kortare sammanfattning av de senaste nyheterna från Google.

Conversational Ad Assistant
Med start i juli kommer Google använda AI-assistans genom uppstartsprocessen av en ny kampanj. Genom att ange sin url samt svara på frågeställningar kring produkt/tjänst genererar Googles conversational ad assistant sökord, rubriker och beskrivningar. Det kommer även finnas valbara stockbilder att använda i sina annonser (vilket redan nu har börjat dyka upp i Google Ads). Alla tillgångar kommer dock kunna redigeras innan lanseringen av kampanjen.

Exempel från Google hur AI skulle kunna justera rubriker direkt i serpen (utifrån sökfras/intention):

Sökfras: Skin care for dry sensitive skin

Grundrubrik: Shop our skin & hair care line

AI-genererad rubrik (utifrån sökintention): Soothe your dry, sensitive skin- Start owning your glow today!

GLM23

Screenshot från GML23

Merchant Center Next
Google Merchant Center kommer att ersättas av Merchant Center Next under 2024. Next ska vara en mindre teknisk och mer användarvänlig variant av MC. Det ska bland annat vara möjligt att hitta produkter direkt via hemsidan och redigera produktbilder direkt i Merchant Center via Product Studio.

 

GLM23

Screenshot från GML23

Google Product Studio

Product Studio (i Merchant Center) kommer skapa möjligheter att via AI justera sina produktbilder. Exempelvis genom att via ett enkelt klick ta bort bakgrunden, förbättra skärpa och generera olika bakgrundsscener genom att beskriva dem i text. Det kommer även vara möjligt att ladda ner produktbilderna för att använda dem i andra kanaler.

Product Studio kommer att vara tillgängligt via Merchant Center Next och Shopify senare i år med start i USA.

GLM23

Screenshot från GML23

Google Ads AI Essentials
Google har skapat en checklista för annonsörer och företag inför de kommande förändringarna. Den går att hitta här.

Utöver nyheterna vi redan har gått igenom har Google även gått ut med nya kampanjtyper för YouTube samt fler mål till Performance Max. Vi håller oss uppdaterade kring allt nytt som kommer framöver och ser fram emot att få tillämpa det i praktiken!