Ordlista

Förklaringar av olika förkortningar inom Digital Marknadsföring

Akronymer inom SEO / SEM & Webb

Inom digital marknadsföring finns det (likt andra branscher) fullt av branschord. Det är inte alltid lätt att förstå vad allting betyder. Vi har försökt sammanfatta en del av dem och hoppas att det ska komma till nytta. A/B-test – A/B- testning är en metod för att jämföra t.ex. två versioner av en CTA- knapp på en webbplats (för att därefter kunna avgöra vilken som presterar bäst). Besökare skickas till de olika versionerna av webbplatsen och efter en tids testning är det möjligt att fatta datadrivna beslut.

CPC – CPC står för Cost Per Click och förklarar vilken kostnad per klick som den som annonserar får betala när någon fysiskt klickar på annonsen och kommer in på sidan. Rena visningar av annonserna kostar dock inget. Vanligaste kanalen är via Googles annonser (Google Ads) men även andra sociala kanaler som t.ex Facebook redogör också för sin CPC. CPC´n är väldigt viktig att förstå och optimera för att få ut så mycket relevanta besökare som möjligt av sin investering.

CMS – Ett CMS eller Content Management System, på svenska innehållshanteringssystem är system som används för att skapa, hantera, publicera och uppdatera digitalt informationsinnehåll. Med ett CMS är det möjligt att skapa webbplatser som håller hög standard och är lättanvända, snabba och responsiva. Detta innebär att oavsett skärmstorlek får varje besökare en bra upplevelse när de besöker webbplatsen.

CTR – CTR är ett mätvärde som används för att mäta hur många människor som klickar på en annons efter att ha sett den (kallas för exponering). CTR är en förkortning för Click-through Rate, som betyder klickfrekvens på svenska. Klickfrekvensen räknas ut genom att ta antalet klick delat på antal exponeringar.

Digital marknadsföringsstrategi – En digital marknadsföringsstrategi är en sammanställning av verksamhetens syfte med sin digitala kommunikation. Läs mer om digital marknadsföringsstrategi här.

EDIFACT EDIFACT är en europeisk standard för hur EDI ska hanteras.

FTP / FTP integration – FTP är en teknik för snabb överföring av filer. Vid en FTP integration används FTP för att integrera olika delsystem.

Förstapartscookies –Samlar in och skickar data till den som äger webbplatsen du besöker.

Google Core Updates – Googles större uppdateringar av sin sökalgoritm. Läs mer om Google Core Updates

Lokal SEO – Läs mer i vår artikel som gräver lite i detta ämne: den finns här.

Looker Studio – F.d Google Data Studio. Verktyg för att koppla ihop och visualisera olika datakällor samt dela dessa (med exempelvis kunder eller sitt team). 

Matomo – Matomo är ett kraftfullt analysverktyg som ger dig möjlighet att få insikt i dina besökares beteenden och hjälper dig att förbättra din webbplats, läs mer här.

PPC – PPC är en annonsmetod och står för Pay Per Click, betala per klick på svenska. Metoden innefattar att annonser skapas för att visas på webbplatser i ett sökmotornätverk (till exempel Googles). För att annonserna ska visas läggs bud på sökord som relaterar till annons och webbplats som annonserna länkar till. När sedan någon söker på ett av dessa sökord finns det chans att annonsen visas högst upp på resultatssidan. De som budar på sökorden betalar endast för varje klick som görs på annonsen.

ROAS – ROAS är en förkortning för Return On Ad Spend och är ett sätt att mäta värdet av annonsering. Det räknas ut genom att dividera intäkt med annonskostnad.

ROI– ROI är en förkortning för Return On Investment och beskriver differensen mellan investeringskostnad och investeringsintäkt. Det vill säga hur mycket man får tillbaka på investerad krona.

SEM – Search Engine Marketing, eller på svenska sökmotormarknadsföring, är i korthet all form av onlinemarknadsföring man gör. SEM är ett samlingsnamn för både SEO (sökmotoroptimering) och SEA (sökmotorannonsering) tillsammans. Sökmotormarknadsföring är ett bra sätt att marknadsföra webbplatser på och med en god sökmotormarknadsföring kan antalet besökare till webbplatsen öka rejält.

SEA – SEA står för Search Engine Advertising, eller på svenska sökmotorannonsering. Det betyder kort och gott all annonsering på sökmotorerna. Främst syftar man på annonser via Googles sökmotor men även Bing, som dock står för en klart mindre marknadsandel. Man betalar endast när någon fysiskt klickar på annonserna och kommer in på sidan. Rena visningar av annonserna är dock gratis.

SEO – SEO är förkortning för Search Engine Optimization, på svenska sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering handlar om att förbättra en webbplats så att sidorna på den hamnar högt upp i resultaten på sökmotorerna. Ju högre resultat på sökmotorerna desto fler besök kan webbplatsen få.

SMM – SMM är förkortning för Social Media Marketing (marknadsföring på sociala medier) och syftar på alla marknadsföringsinsatser som görs i de sociala kanalerna. Det vill säga både oragniska inlägg som betalda/sponsrade inlägg går under akronymen.

SQL integration – Kopplar ihop olika delsystem med hjälp av SQL.

Tredjepartscookies – Samlar in och skickar data till en tredjepart (till exempel sociala medier).

UBL – UBL står för Universal Business Language och är ett standardformat för elektronisk fakturering.

VPS – VPS är förkortning för Virtual Private Server, du kan läsa mer om detta här.

Webbyrå – Varför ska man anlita en webbyrå som High End Media Group?

WordPress – Vad är det och varför ska man välja det när man bygger en hemsida?

XSLT – (XSL Transformation) är en form av programmeringsspråk som används för att transformera XML-data från en syntax till en annan. 

SEO sökmotoroptimering

Kontakta oss

Har du några frågor gällande SEO/ SEM är du varmt välkommen att kontakta oss. 

/