Förklaring av olika förkortningar

Ordlista

Akronymer inom SEO / SEM

CPC – CPC står för Cost Per Click och förklarar vilken kostnad per klick som den som annonserar får betala när någon fysiskt klickar på annonsen och kommer in på sidan. Rena visningar av annonserna kostar dock inget. Vanligaste kanalen är via Googles annonser (Google Ads) men även andra sociala kanaler som t.ex Facebook redogör också för sin CPC. CPC´n är väldigt viktig att förstå och optimera för att få ut så mycket relevanta besökare som möjligt av sin investering.

CMS – Ett CMS eller Content Management System, på svenska innehållshanteringssystem är system som används för att skapa, hantera, publicera och uppdatera digitalt informationsinnehåll. Med ett CMS är det möjligt att skapa webbplatser som håller hög standard och är lättanvända, snabba och responsiva. Detta innebär att oavsett skärmstorlek får varje besökare en bra upplevelse när de besöker webbplatsen.

CTR – CTR är ett mätvärde som används för att mäta hur många människor som klickar på en annons efter att ha sett den (kallas för exponering). CTR är en förkortning för Click-through Rate, som betyder klickfrekvens på svenska. Klickfrekvensen räknas ut genom att ta antalet klick delat på antal exponeringar.

PPC – PPC är en annonsmetod och står för Pay Per Click, betala per klick på svenska. Metoden innefattar att annonser skapas för att visas på webbplatser i ett sökmotornätverk (till exempel Googles). För att annonserna ska visas läggs bud på sökord som relaterar till annons och webbplats som annonserna länkar till. När sedan någon söker på ett av dessa sökord finns det chans att annonsen visas högst upp på resultatssidan. De som budar på sökorden betalar endast för varje klick som görs på annonsen.

ROI– ROI är en förkortning för Return On Investment och beskriver differensen mellan investeringskostnad och investeringsintäkt. Det vill säga hur mycket man får tillbaka på investerad krona.

SEM – Search Engine Marketing, eller på svenska sökmotormarknadsföring, är i korthet all form av onlinemarknadsföring man gör. SEM är ett samlingsnamn för både SEO (sökmotoroptimering) och SEA (sökmotorannonsering) tillsammans. Sökmotormarknadsföring är ett bra sätt att marknadsföra webbplatser på och med en god sökmotormarknadsföring kan antalet besökare till webbplatsen öka rejält.

SEA – SEA står för Search Engine Advertising, eller på svenska sökmotorannonsering. Det betyder kort och gott all annonsering på sökmotorerna. Främst syftar man på annonser via Googles sökmotor men även Bing, som dock står för en klart mindre marknadsandel. Man betalar endast när någon fysiskt klickar på annonserna och kommer in på sidan. Rena visningar av annonserna är dock gratis.

SEO – SEO är förkortning för Search Engine Optimization, på svenska sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering handlar om att förbättra en webbplats så att sidorna på den hamnar högt upp i resultaten på sökmotorerna. Ju högre resultat på sökmotorerna desto fler besök kan webbplatsen få.

SMM – SMM är förkortning för Social Media Marketing (marknadsföring på sociala medier) och syftar på alla marknadsföringsinsatser som görs i de sociala kanalerna. Det vill säga både oragniska inlägg som betalda/sponsrade inlägg går under akronymen.

VPS – VPS är förkortning för Virtual Private Server, du kan läsa mer om detta här.

Kontakta oss

Har du några frågor gällande terminologin inom SEO / SEM är du varmt välkommen att kontakta oss. Även om du skulle behöva hjälp med att driva mer trafik till din hemsida genom organiska sökresultat på sökmotorer eller genom annonsering.