Nyheter

Svenskarna och internet 2020

Varje år gör Internetstiftelsen en undersökning av svenska folkets internetvanor för att följa hur användningen av internet och digitaliseringen av samhället utvecklas.

Sverige är väl utvecklat när det gäller internet, 98% av alla svenskar har tillgång till internet i hemmet. Årets undersökning har inriktat sig på de som har tillgång till internet. 2020 var ett mycket speciellt år pga. coronapandemin och internetanvändningen har ökat mer under detta år än tidigare år. Många har jobbat hemifrån och skött möten via digitala kanaler. Vårdkontakter och sociala kontakter har också skötts mer via internet.

För vår del är vi mest intresserade av att se hur e-handeln påverkats och hur sociala medier som Facebook och Instagram utvecklats. Och vi kan konstatera att e-handeln har ökat, främst när det gäller livsmedel och läkemedel, men även övrig e-handel har gått uppåt. Intresset för Facebook och Instagram har också ökat, vilket kan vara intressant för de av våra kunder som vill nå ut med sin digitala annonsering till fler personer.

E-handeln har ökat

87% av alla internetanvändare har e-handlat under pandemin. 2% har e-handlat för första gången och 24% har handlat mer via nätet än tidigare. Främst har det varit läkemedel och livsmedel som har handlats mer frekvent. Hälften av alla internetanvändare har handlat läkemedel och andra apoteksvaror under pandemin och 34% har handlat livsmedel via nätet.

Om man kikar på hur e-handeln sett ut tidigare jämfört med detta året så ser man att det är nya grupper som börjat e-handla och också handlat mer via internet under pandemin. Främst är det äldre personer över 75 år som börjat använda internet för sina inköp. Andra grupper som börjat e-handla är de med låg inkomst, låg utbildning, funktionsvariationer och de som är födda utanför Norden.

Många av de som börjat e-handla under pandemin är de som tidigare inte hade så stor vana att använda internet. För att få dessa personer att fortsätta att shoppa via nätet efter pandemin behöver webbutiker tänka på att det ska vara enkelt och säkert att handla via deras sajter.

Sociala medier

De flesta sociala medierna har ökat, fler använder dessa plattformar och fler använder dem flitigare än tidigare. Vi har tittat på Facebook och Instagram eftersom det är där vi främst hjälper våra kunder med annonseringen.

Facebook är den största sociala plattformen och i Sverige har användandet ökat under 2020, med undantag för studerande som numera i större grad väljer andra sociala medier. Största ökningen står pensionärerna för, med en uppgång på 10 procentenheter sedan 2019. Nu är det 66% av alla internetanvändande pensionärer som använder Facebook.

Instagram har också ökat sedan 2019. Det är inte lika många som använder Instagram som Facebook, men ökningen är markant i alla åldersgrupper. Störst ökning sker bland pensionärerna där uppgången varit 11 procentenheter sedan 2019. Idag använder 44% av alla pensionärer Instagram.

Efter pandemin

Många av de som har börjat e-handla under detta året tänker fortsätta med detta även efter pandemin. Mest gäller detta livsmedel och läkemedel. Men 2 av 10 vill utöka sitt generella e-handlande efter pandemin. Med tanke på de nya grupperna som börjat handla via nätet kan webbutiker behöva jobba lite extra med sina shoppar för att få dem enklare och säkrare. Behöver du hjälp med att utveckla din webbshop kan du kontakta oss på High End Media.

Hur användningen av sociala medier kommer att se ut efter pandemin är inget som denna undersökning tar upp. Men de nya grupper som börjat använda sociala medier kommer förmodligen att fortsätta med detta även efter pandemin.

Ni som marknadsför er via sociala medier eller funderar på att börja med detta behöver tänka efter vilka målgrupper ni har. Ofta har den äldre delen av befolkningen inte setts som en målgrupp inom e-handeln, men till stor del har pandemin förändrat detta. Att annonsera med rätt budskap för rätt målgrupp är viktigt när det gäller sociala medier. Kanske behöver ni extra hjälp med er annonsering på sociala medier? Inga problem! Vi på High End Media hjälper er.

Läs hela rapporten här >>