Nyheter

Apple sökmotor är snart verklighet

En Apple sökmotor verkar allt mer uppenbar, detta efter att Apple har uppdaterat en hel del information om deras Applebot. Bland annat har företaget lagt till hur man verifierar trafik från Applebot, vad skillnaden mellan desktop och mobil är i användaragenten, samt utökat robots.txt. De har också varit noggranna att informera om att Applebot, likt Googlebot både crawlar och renderar sidor, samt hur boten rankar sökresultat och vilka faktorer som påverkar denna rankning.

Applebot har också blivit mycket mer aktiv i sitt crawlande av webbsidor, något som är vanligt för en bot som används till en sökmotor.

Utöver de förändringar som har gjorts i anslutning till Applebot, har Apple publicerat flertalet jobbannonser där de söker efter sökmotoringenjörer, något de behöver till sin sökmotor.

Vad kan man förvänta sig av en Apple sökmotor?

Det som förväntas komma från Apples egna sökmotor är att den tack vare iCloud data kommer vara ytterst personlig. Exempelvis förutspås det att sökmotorn kommer kunna läsa av ens data från bilder, kalender, kartor med mera och således ge användaren resultat som sökmotorn estimerar att användaren vill se. Exempelvis om man har bilder på hundar i sina album och söker efter ”kafé”, så kan sökmotorn se kopplingar mellan hundar och kaféer, och då visa resultat på kaféer som tillåter hundar.

Apple har länge varit mån om användares integritet, däribland genom sitt egna spårningsskydd i Safari ITP. Likt ITP förväntas Apples sökmotor prioritera integriteten hos användaren. Det kommer innebära att ens data inte blir utvunnen och såld till högstbjudande.

Apple sökmotor kommer förväntas bli en fullt integrerad del i Apples OS, likt hur Siri blev det när denna introducerades i iPhone 4S, år 2011. Det innebär att sökmotorn kommer vara den sökmotor som blir standard för sök med Siri och i Apples webbläsare Safari.

Google betalar Apple runt tre miljarder dollar om året för att Google är den sökmotor som är inställd som standardsökmotor i Safari. Dessa tre miljarder dollar kommer Apple att tacka nej till om de lanserar sin egna sökmotor. Tre miljarder låter mycket men då de är ett företag värderat till 2 biljarder dollar, med andra ord två tusen miljarder, är tre miljarder dollar mindre per år ingen större förlust för Apple.

Vad kan Apple vinna på en egen sökmotor?

Utöver att försvaga Googles monopol på sökmotorfronten kan en Apple sökmotor förstärka användares beroende av Apples ekosystem, framförallt om sökmotorn blir djupt integrerad med resten av ekosystemet. För Safarianvändare som har vant sig vid det mer personliga söket och allt det andra som Apples produkter erbjuder kan det bli svårt att lämna detta ekosystem.

Att marknadsföra Apple produkter och tjänster som inte fullt har slagit igenom förutspås också vara något företaget kan vinna på.

Hur blir framtidens SEO?

Om Apple sökmotor börjar vinna marknadsandelar kan man tänka sig att framtidens SEO kommer behöva bli allt mer personligare för att inte tappa trafik till sajter.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.