Nyheter

Google Analytics Certification

GA4 ersätter Universal Analytics

Google Analytics 4, eller GA4 som det förkortas, har vi skrivit om tidigare och nu är det dags igen. Sedan lanseringen i oktober 2020 så är det inte bara vi som återkommande skrivit om Googles senaste version av analysverktyget, utan det har diskuterats vitt och brett i många olika sammanhang. Trots detta har de flesta hängt kvar vid den tidigare versionen av Google Analytics, Universal Analytics. Men som du kanske vet så kommer Universal Analytics sluta att ta emot data efter den 1 juli 2023, något som gör att det är hög tid att uppdatera både spårningskod och kunnande till GA4.

En ny Google Analytics Certification

Fram till alldeles nyligen har det inte funnits speciellt mycket material från Google själva, utan befintligt utbildningsmaterial som hör till Universal Analytics har legat kvar i Googles Skillshop. Den 16 augusti publicerades dock en uppdaterad version av Google Analytics Certification där fokus ligger på GA4.

Gällande kursmaterialet

google-analytics-certification
Kursmaterialet som du bör göra före certifieringen är uppdelat i tre olika delar. I likhet med den tidigare Google Analytics-kursen ges här en grundläggande information kring hur Google Analytics fungerar och du guidas även genom en GA4-egendom. Dock fanns här en hel del buggar på så vis att dialogrutorna inte riktigt hänger med, men förhoppningsvis justeras detta successivt. Vidare är kursen numer mer eller mindre helt textbaserad till skillnad från den tidigare som bestod av en lång rad videoklipp. För egen del, som van Google Analytics-användare, upplever jag att detta kräver mer av mig än den tidigare kursen då jag har kunnat slölyssna på delar som jag känt att jag behärskar till fullo.

Faktum är att jag överlag hade förväntat mig lite mer av själva kursen innehållsmässigt. Visst att jag fått en ökad insyn i hur engagement, events och liknande hanteras och kan modifieras i GA4. Däremot hade jag velat se mer av hur den del som kallas Explore/Upptäck för att fördjupa insikter och användas. Jag saknar även insikter kring e-handel och hur arbetet med den typen av data kan arbetas med, något som saknades helt.

Själva Certifieringen

Själva certifieringen i sig följer samma modell som tidigare Google Analytics Certification och kan alltså snarare likställas med teoriprovet som hänger samman med ett körkort. Ett certifikat betyder alltså inte att du har fördjupat dina kunskaper i webbanalys eller blivit väldigt mycket bättre på att hitta i Google Analytics. Däremot visar det att du greppar funktionaliteten bakom och att du även behärskar terminologin på ett bra sätt.

Vidare består certifieringen av 50 stycken flervalsfrågor som du har 75 minuter på dig att klara av. För att bli godkänd krävs att du svarat rätt på 40 av frågorna (80%). Skulle du misslyckas så ges möjligheten att göra om provet efter 24 timmar. Tänk också på att kursen och även certifieringen inte ges på svenska, utan det är engelska som gäller. Därför är det fördelaktigt om du även använder GA4 på engelska för att bli van med den terminologin som används där. Certifikatet gäller i ett år, så för egen del kan jag vänta till i slutet av 2023 innan jag behöver göra det igen.

Så är du nyfiken att lära dig mer om Google Analytics eller känner att du behöver förstå GA4 bättre, tveka inte utan ta tag i den här kursen snarast!

Mer läsning om GA4

Frågor & Svar kring GA4
Google Skillshop där studiematerial och certifieringen finns