Nyheter

Hur går det för e-handeln efter pandemin?

Varje kvartal ger Postnord ut en rapport, E-barometern, där de visar e-handelns utveckling och aktuella trender. För oss som jobbar med digital marknadsföring är detta intressant läsning. Även för dig som driver en e-handel kan det vara bra att hålla koll på nuläget och vad som kanske kommer längre fram. Vi har därför gjort en liten sammanfattning av E-barometern Q1 2022.

E-handeln minskar

Under första kvartalet minskade e-handeln med 8 procent jämfört med förra året. Men då ska vi komma ihåg att vi haft två historiskt starka år bakom oss. Under pandemin ökade e-handeln explosionsartat och att den nu backar är då inte så konstigt. Livet börjar ju återgå till det normala och den fysiska handeln återtar en del av kunderna. Det finns även andra skäl till att näthandeln gått ner. Omvärldsläget med kriget i Ukraina och de följder detta fått på världsekonomin är en starkt bidragande orsak till den negativa utvecklingen för e-handeln. Även den höga inflationen i Sverige under de senaste månaderna gör att konsumtionen minskar och detta slår både mot den fysiska handeln och e-handeln.

E-handeln inom olika branscher

Apoteksbranschen är den bransch som gått bäst under Q1, den växte med 13 procent. Trots att pandemin är så gott som över så fortsätter vi att handla apoteksvaror online. Många apoteksföretag har också satsat mycket på sin e-handel och det verkar ha gett resultat.

Även kläder och skor går ganska bra med en ökning på 3 procent under Q1. Detta kan helt klart bero på att vi återgått till att umgås socialt och även är tillbaka på våra arbetsplatser. I det läget är det många som behöver förnya garderoben.

En av de branscher som backat mest under första kvartalet är dagligvaror som gått ner med 19 procent. Hemelektronik har backat med 13 procent och möbler & inredning har gått ner med 9 procent. Här är en förklaring att dessa branscher växte oerhört mycket under pandemin. Nu när läget har normaliserats har dessa branscher tappat en del, men om man jämför med före pandemin så har det ändå varit en total ökning för dessa branscher.

Vad kan vi förvänta oss under resten av året?

Hög inflation och ökade boendekostnader kommer att påverka hushållens ekonomi. En del av vår konsumtion har också gått tillbaka till fysiska butiker och vi går återigen på restauranger, reser och besöker kulturella evenemang. Men hur mycket detta kommer att påverka e-handeln under 2022 återstår att se.

Trots att e-handeln minskat två kvartal i rad så kan vi nog vara ganska säkra på att näthandeln kommer att fortsätta växa över tid. Eftersom det är enkelt, smidigt och att vi erbjuds ett stort utbud så kommer vi förmodligen göra allt fler köp via nätet i framtiden.

Nya trender inom näthandeln

En trend som verkar vara här för att stanna är att handla begagnat online. Var fjärde e-handelskonsument uppger nu att de handlat något begagnat via nätet under den senaste månaden. Främsta skälet till att handla begagnat är att priset är lägre än när man köper nytt. En annan anledning till att handla begagnat är hållbarhetsperspektivet. Kvinnor uppger att det främsta skälet till att de handlar begagnat är hållbarhet. Ett tredje skäl till att handla begagnat är att man vill ha tag i produkter som inte längre tillverkas.

En annan trend är att andelen köp som görs via mobiltelefoner har ökat kraftigt. 61 procent av e-handelskonsumenterna har gjort minst ett köp via sin mobil under den senaste månaden. Kvinnor handlar mer med mobilen än män. Allra mest handlar kvinnor i åldersgruppen 30–49 år. Att kvinnor använder mobilen mer när de shoppar kan bero på att de produkter som de handlar mest är mode- och skönhetsprodukter. Dessa produkter kan man hitta i Instagrams och Facebooks shoppingfunktion. Varorna säljs också oftare via liveshopping och genom rekommendationer från influencers.  I takt med att handeln av dessa varor integreras i mobilbaserade koncept är det troligt att handeln som sker via mobilen kommer att växa ännu mer.

För att inköp via mobilen ska fungera smidigt måste fler sajter mobilanpassas. Det finns fortfarande många företag som inte har mobilanpassade sajter. Behöver ditt företag hjälp med en hemsida som fungerar bra på mobilen så kan vi hjälpa dig. Kontakta oss på telefon 033-400 55 50 eller via mail info@highendmedia.se