Nyheter

Google Consent Mode v2

Vad innebär Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 är en uppdatering av tidigare Consent Mode. Förenklat handlar det om hur vi samlar in data om användare och om ett samtycke har getts. V2 ser till att kraven som är satta utifrån både GDPR och DMA (Digital Markets Act) efterlevs. I korta drag är det ett proaktivt och viktigt steg för att respektera användares integritet och uppfylla de lagkrav som finns för företag som verkar inom EEA.

Hur implementerar jag Consent Mode?

Det finns flera sätt att implementera (och mycket information att hitta). Här är två exempel:

Vad händer om jag inte vidtar åtgärder i tid?

Utan Consent Mode v2 kommer ingen ny data kring användare från EES plockas upp av t.ex. Google Ads efter mars 2024. Det kommer påverka bland annat målgruppslistor och remarketing men skulle även kunna påverka annan data och optimering.

Är du osäker på vilken lösning som hade passat bäst för din verksamhet eller har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.