KUNDCASE

SEO

OM KUND

Affärssystemsspecialist

Proclient System AB startade sin verksamhet 1994. De är en helhetsleverantör gällande allt som rör Pyramid affärssystem, IT och webbutveckling.

I snart 30 år har de hjälpt företag att effektivisera sin verksamhet genom att hitta smarta affärssystemlösningar som passar just dem. De täcker hela Sverige via deras kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Sundsvall.

proclient.se

UPPDRAG

Maximera synlighet och varumärkeskännedom

Det initiala uppdraget High End Media fick i januari 2017 var att hjälpa till att på ett strukturerat och långsiktigt sätt starta upp deras digitala marknadsföring. Även om marknadsföringen då bedrevs framgångsrikt på andra sätt, krävdes en större insats i de digitala kanalerna.

Efter analyser och diskussioner med kunden så påbörjade High End Media arbetet med att sätta upp Google My Business, rekommendera tekniska justeringar på hemsidan, utföra sökmotoroptimeringar, starta Google Ads annonsering, mm.

Proclient har arbetat med HEMG i flera år och vi är väldigt nöjda! Med en inställning att skapa goda resultat i kombination med ett genuint intresse för vår verksamhet blir det enkelt att samarbeta. Tack vare deras insights och våra täta avstämningar kan vi på ett enklare sätt analysera hur vi kan förbättra och optimera våra resultat. Jag uppskattar också den personliga servicen samt flexibiliteten i deras rapporter. Vi känner att vi är i trygga händer!

RESULTAT

Ökning och bevakning

Genom de olika åtgärderna ökade synligheten organiskt betydligt under den första tiden, och har sedan dess fortsatt att förbättras. Idag har Proclient en bra exponering på sökmotorer vid de flesta centrala sökningarna. SEO-mässigt handlar arbetet idag därför huvudsakligen om att bevaka positioner, göra anpassningar när Proclients utbud förändras, när Google förändrar sökalgoritmerna, etc.

Sedan en tid tillbaka har Proclient en marknadskommunikatör som sköter det dagliga arbetet med content, sociala medier och annonseringar. High End Media fokuserar idag därför mer på att analysera, komma med förbättringsförslag, löpande hantering av Google Ads-kampanjer och agera bollplank. På de regelbundna mötena med Proclient diskuteras analyserna och gemensamma beslut tas på nya justeringar.

Behöver ni en digital marknadsföringspartner?

Kontakta då oss genom att ringa, mejla eller skicka in kontaktformuläret nedan.

/